top of page

About the foundation

NL

Onze gegevens

Naam van de instelling

Stichting Capa Capa

 

CCI-nummer


 

RSIN-nummer


 

IBAN-nummer

NL83 INGB 0007 44 91 93

 

Contactgegevens

Post: 

E-mail: info@capacapa.org

 

Doelstelling van de instelling

Kunst uit Malawi, zoals muziek, film, dans, theater en andere vormen, inzetten om zowel de bevolking van Malawi en haar artiesten als geïnteresseerden buiten Malawi kennis te laten maken met onderbelichte sociale en maatschappelijke thema’s in Malawi.

 

Raad van Bestuur

Voorzitter: Bram Zekveld

Penningmeester: Henri de Jong

Secretaris: Judith Radder

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden zijn onbezoldigd. Zij ontvangen geen vergoeding of vaste onkostenvergoeding. Zij kunnen verzoeken om vergoeding van redelijke kosten.

 

Communicatie

De Stichting houdt jaarlijks haar administratie bij en doet daarvan verslag op de website in de vorm van een beleidsplan, jaarverslag en jaarrekening.

ENG

Our data

Name of the institution

Capa Capa Foundation

 

CCI number

 


RSIN number

 


IBAN number

NL83 INGB 0007 44 91 93

 

Contact details

Mail: 

Email: info@capacapa.org

 

Objective of the foundation

To use art from Malawi, such as music, film, dance, theater and other forms, to introduce both the people of Malawi and their artists and interested people outside Malawi to underexposed social and community issues in Malawi.

 

Board of Directors

Chairman: Bram Zekveld

Treasurer: Henri de Jong

Secretary: Judith Radder

 

Compensation policy

Board members are unpaid. They receive no compensation or fixed expense allowance. They may request reimbursement of reasonable expenses.

 

Communication

The Foundation keeps its records annually and reports on the website in the form of a policy plan, annual report and financial statements.

bottom of page